អាហ្សង់ទីននឹងបដិសេធការអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងប្លុក BRICS ក្រោមប្រធានាធិបតី Javier Milei នេះបើយោងតាមអ្នកការទូតកំពូលរបស់គាត់អ្នកស្រី Diana Mondino ដែលជាអ្នកសរសេរនៅលើ X កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា “យើងនឹងមិនចូលទៅក្នុង BRICS”

អាហ្សង់ទីនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចុងក្រោយដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយប្លុក BRICS ។ ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសនៅអាមេរិកខាងត្បូងជាការសម្រេចចុងក្រោយនៃការកំណត់អនាគតរបស់អាហ្សង់ទីនជាមួយប្លុក BRICS។ ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងទីក្រុង Buenos Aires លោក Mondino ក៏បានចែករំលែកការសង្ស័យអំពីតម្លៃរបស់ក្រុមផងដែរ។ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា ដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលពីររបស់ប្រទេសអាហ្សង់ទីនគឺ ប្រេស៊ីល និងចិន។