នាយកប្រតិបត្តិ Binance លោក Changpeng Zhao (CZ) បាននិយាយថា “ប្រសិនបើ Exchange ត្រូវក្ស័យធន អ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពសម្រាប់ការសងប្រាក់វិញមុនពេលអោយម្ចាស់ភាគហ៊ុន”។

CZ បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុង AMA ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 21 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022 ដោយក្នុង AMA នោះមានគ្របដណ្តប់សំណួរជាច្រើនពីមនុស្សជាច្រើន និងប្រធានបទផ្សេងៗ រួមទាំងពីរបៀបដែល Binance គ្រប់គ្រងមូលនិធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងអនាគតនៃបណ្តាញ Binance ត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុង AMA នោះផងដែរ។

CZ បាននិយាយថា Binance មិនដែលលាយមូលនិធិអ្នកប្រើប្រាស់ទេ

CZ បាននិយាយថា មូលនិធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនដែលត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងមូលនិធិប្រតិបត្តិការនៃ Exchange Binance នោះទេ។ លោកក៏បានធានាផងដែរថា ក្នុងស្ថានភាពក្ស័យធន ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនបានមើលឃើញទុកជាមុន៖

មូលនិធិនឹងត្រូវបានបង្វិលសងជូនអ្នកប្រើប្រាស់ជាមុនសិន មុននឹងម្ចាស់ភាគហ៊ុនណាមួយ”។

នាយកប្រតិបត្តិ Binance លោក Changpeng Zhao (CZ)

នៅក្នុងសំណួរដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានសួរថាតើ BNB Chain អាចនឹង Decentralized ច្រើនដែរឬទេ? CZ ក៏បាននិយាយថា:

និយាយដោយស្មោះត្រង់ ខ្ញុំមិនសូវពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ BNB Chain ទេ។ ការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺមានកម្រិត។

នាយកប្រតិបត្តិ Binance លោក Changpeng Zhao (CZ)

នាយកប្រតិបត្តិ Binance ក៏បាននិយាយអំពីការបន្តការជួញដូរ UST និង LUNA

គ្មាន​នរណា​បង្ខំ​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ឲ្យ​ទិញ​ទេ ដោយ​សារ​តែ​ការ​ជួញ​ដូរ​បាន​បើក។ តែមានអ្នកទិញគឺមានអ្នកលក់។ ទីផ្សាគឺអព្យាក្រឹតចិងហើយ»។

នាយកប្រតិបត្តិ Binance លោក Changpeng Zhao (CZ)

CZ ក៏ធ្លាប់បានធ្វើការនៅ Bloomberg Tradebook និងផ្សារហ៊ុនតូក្យូ ដែលធ្វើអោយគាត់បានចាប់ផ្តើម Binance នៅក្នុងឆ្នាំ 2017 ហើយវាបានក្លាយជា Exchange គ្រីបតូដ៏ធំបំផុតមួយនៅទូទាំងពិភពលោក។