អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយរបស់ Federal Reserve បានព្រមព្រៀងអោយ ធនាគារកណ្តាលគួរតែជម្រុញល្បឿន “យ៉ាងរហ័ស” លើការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ ដើម្បីទប់ទល់នឹងអតិផរណា

នៅពេលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំលើកមុនរបស់ខ្លួននាថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា គណៈកម្មាធិការ Federal Open Market បានដំឡើងអត្រាការប្រាក់គោលរបស់ខ្លួនក្នុងចន្លោះពី 0.75% ទៅ 1% ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានកត់សម្គាល់ថាជាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ Fed ដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2000 ។

ការរំពឹងទុកពីអតិផរណាមាននិន្នាការទាបជាងមុន ហើយលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែតឹងតែងចាប់ផ្តើមមានតម្រូវការនៅក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ច រួមមាន លំនៅដ្ឋាន និងផលិតកម្ម។

ចំណុចបំបែកអតិផរណារយៈពេល 10 ឆ្នាំ ដែលជារង្វាស់សំខាន់នៃការរំពឹងទុកពីអតិផរណាក្នុងទសវត្សរ៍ក្រោយ បានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 2.6% នៅដើមសប្តាហ៍នេះ ដែលនៅតែលើសពីគោលដៅ 2% របស់ Fed ប៉ុន្តែធ្លាក់ចុះពីច្រើនជាង 3% ដែលយើងបានឃើញកាលពីចុងខែកុម្ភៈ។

ប្រឆាំងនឹងពាក្យចចាមរាមដែលចេញមកពីសមាជិក Fed អ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារកំពុងវាយតម្លៃឡើងវិញនូវការភ្នាល់របស់ពួកគេលើអត្រាមូលនិធិដែលផ្តល់ដោយស្ថានីយ ឬអត្រាមូលនិធិខ្ពស់បំផុតរបស់ Fed។

ការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែក្រោយ នៅពេលដែល Fed ចាប់ផ្តើមការរឹតបន្តឹងបរិមាណ ដោយកាត់បន្ថយតារាងតុល្យការជិត 9Trillionsដុល្លាររបស់ខ្លួន។

Fed នឹងចាប់ផ្តើមកាត់បន្ថយតារាងតុល្យការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនាក្នុងទំហំប្រមាណ 47.5 ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយខែ។

នៅក្រោមផែនការនេះ Fed នឹងចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាត 30 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរតនាគារមូលបត្រ និង $ 17.5 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារ MBS ដើម្បីបិទតារាងតុល្យការរបស់ខ្លួនដោយមានបំណងបង្កើនទំហំបន្តិចម្តងៗបន្ទាប់ពីបីខែដល់ 60 ពាន់លានដុល្លារ និង 35 ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយខែរៀងៗខ្លួន៕


ប្រភពពី Investing
ប្រែសម្រួលដោយ Block Report