លោក Adrienne A. Harris អគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋញូវយ៉ក (DFS) បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថា Genesis Global Trading បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ចំនួន 8 លានដុល្លារ និងបោះបង់ BitLicense របស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងការក្លែងបន្លំប្រឆាំងនឹងវា ។
អគ្គនាយក Adrienne Harris បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា “ការបរាជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Genesis Global Trading ក្នុងការរក្សាកម្មវិធីអនុលោមតាមមុខងារបានបង្ហាញពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិរបស់នាយកដ្ឋាន ហើយបានលាតត្រដាងក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជនរបស់ខ្លួនទៅនឹងការគំរាមកំហែងដែលអាចកើតមានឡេីង” ។