ក្រុមហ៊ុន HTC ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដាក់បង្ហាញទូរស័ព្ទថ្មីមួយជាមួយនឹងមុខងារ metaverse នៅថ្ងៃអង្គារនេះ ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនផលិតស្មាតហ្វូន និងឧបករណ៍និម្មិត (VR) បន្តការពង្រីក Web3 របស់ខ្លួន។

-នៅក្នុងការ tweet​​ ​ពីដើមខែមិថុនា VR និង Metaverse របស់ HTC Viverse បានបញ្ចេញរាងទូរស័ព្ទដោយមិនបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម ឬលក្ខណៈជាក់លាក់។


-ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកតៃវ៉ាន់បានផ្លាស់ប្តូរការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅលើការផលិតឧបករណ៍ VR ជាមួយនឹងការចេញផ្សាយទូរស័ព្ទចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្លួនដែលមានតាំងពីខែមករាឆ្នាំ 2021 ។
-លោក Chaoying Huang អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ HTC សម្រាប់ APAC បាននិយាយកាលពីខែមីនាថា ក្រុមហ៊ុនមានបំណងដាក់ចេញទូរស័ព្ទដែលទាក់ទងនឹង metaverse នៅឆ្នាំ 2022 ដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ថា HTC មិនបានបោះបង់ចោលអាជីវកម្មស្មាតហ្វូននោះទេ នេះបើតាមសារព័ត៌មានតៃវ៉ាន់ Business Next បានរាយការណ៍។
-ក្នុង​ឆ្នាំ 2017 Google បាន​ទិញ​ចំណែក​អាជីវកម្ម​ផ្នែក​រឹង​ស្មាតហ្វូន​របស់ HTC ចំនួន 1.1 ពាន់​លាន​ដុល្លារ។
-HTC ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទដំបូងគេដែលធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា blockchain ។