ស្ថាបនិក និងជាប្រធានលោក Michael Saylor បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថា MicroStrategy ដែលជាក្រុមហ៊ុនស៊ើបការណ៍អាជីវកម្មឈានមុខគេ និងក្រុមហ៊ុនសូហ្វវែរបានបន្តការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះ Bitcoin ដោយទិញបន្ថែម 16,130 BTC ក្នុងតម្លៃសរុប 593.3 លានដុល្លារ ។

ការ​ទិញ​នេះ​បាន​កើត​ឡើង​នៅ​ពេល​ដែល​តម្លៃ​របស់ Bitcoin បាន​នឹង​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​នឹង​សន្ទុះ​កើន​ឡើង​ ដែល​បាន​ឈាន​ដល់​កម្រិត​ខ្ពស់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ថ្មី​ៗ​នេះ​ជាង 38,300 ដុល្លារ។

ក្រុមហ៊ុននេះបានចូលទីផ្សារ Bitcoin ដំបូងក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ 2020 ដោយបានធ្វើការវិនិយោគដំបូងដ៏សំខាន់ចំនួន $250 លានដុល្លារទៅក្នុង $BTC ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមក ពួកគេបានបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើការកាន់កាប់ Bitcoin របស់ពួកគេ ដោយបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តបម្រុងរតនាគារដែលប្រមូលបានជាង 174,530 Bitcoin ដែលមានតម្លៃជាង $6.59 ពាន់លានដុល្លារនៅពេលសរសេរនេះ។