អ្នកវាយប្រហារនៅពីក្រោយការលួចថ្មីៗនេះនៃកាក់Optimism (OP) ចំនួន20លានកាក់ បានផ្ទេរវាត្រឡប់មកវិញ 17លានកាលពីថ្ងៃសុក្រ។ លុយត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅអាសយដ្ឋានដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់Optimism ដែលជាអ្នកផ្តល់សេវាប្រមូលប្រាក់ Ethereum លើ 17 ប្រតិបត្តិការ។
លោក Evgeny Gaevoy ស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបត្តិ Wintermute បានប្រាប់ CoinDesk ថា “យើងមើលឃើញព័ត៌មានថ្ងៃនេះថាជាការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏វិជ្ជមានមួយ” ។ “មូលនិធី The Optimism ត្រូវបានបង្កើតឡើងទាំងស្រុង ហើយអាចផ្តោតលើការកសាង និងការរីកលូតលាស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។ អ្នកដែលបានរកឃើញកំហុសបច្ចេកទេសបានជ្រើសរើសភាពសុទិដ្ឋិនិយម ដែលវាគឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់សហគមន៍គ្រីបតូទាំងមូល។”
យោងតាម tweet ពីOptimism កាក់OPចំនួន 2លានត្រូវបានរក្សាដោយអ្នកវាយប្រហារជារង្វាន់។

មុនពេលប្រគល់កាក់មកវិញ អ្នកវាយប្រហារបានផ្ញើសារតាមខ្សែសង្វាក់មួយទៅកាន់សហស្ថាបនិក Ethereum Vitalik Buterin ដោយបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈរបស់ពួកគេក្នុងការប្រគល់ OP ពេញ 18 លាននៅក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេ។
“សួស្ដី, Vitalik, ខ្ញុំជឿជាក់លើអ្នក, គ្រាន់តែចង់ដឹងពីគំនិតរបស់អ្នកនៅលើនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូម​ជួយ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​អាសយដ្ឋាន​ត្រឡប់​មក​វិញ ហើយ​ខ្ញុំ​នឹង​ប្រគល់​ជូន​ដែល​នៅ​សល់​បន្ទាប់​ពី​អ្នក។
និងសួស្ដី Wintermute សូមអភ័យទោស ខ្ញុំមានត្រឹមតែ 18Mកាក់ ហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចផ្ទេរត្រឡប់ទៅវិញបាន។
រក្សាសុទិដ្ឋិនិយម!”