ហ្វីលីពីននឹងបិទការចូលទៅកាន់ cryptocurrency យក្ស Binance។ មន្ត្រីរបស់ហ្វីលីពីនម្នាក់បាននិយាយកាពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី 30 ខែវិច្ឆិកា 2023 នេះថា Binance ដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបលើវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអនឡាញដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ។

គណៈកម្មការមូលបត្រ (SEC) បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថា Binance មិនត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនទេ ដូច្នេះហើយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យលក់ ឬផ្តល់ជូនមូលបត្រនៅក្នុងប្រទេសនោះទេ។

គាត់បាននិយាយទៀតថាប្រជាជនហ្វីលីពីនអាចដកការវិនិយោគរបស់ពួកគេមុនពេលចូលទៅកាន់វេទិកាកម្មវិធីរបស់ Binance គេរំពឹងថានឹងកើតឡើង “ក្នុងរយៈពេលបីខែ” ខាងមុខនេះតែត្រូវបានរារាំង។