ភាគច្រើននៃឆ្នាំ 2023 ជម្លោះរវាង SEC និងវិស័យទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលត្រូវបានបង្ហាញកាន់តែខ្លាំងឡើង។ ជាការពិតណាស់ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ Gary Gensler វាបានទទួលយកយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវការអនុវត្ត-វិធីសាស្រ្តដំបូងចំពោះបទប្បញ្ញត្តិ។ ក្រោយមក វាបានបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អិតល្អន់ជាមួយឧស្សាហកម្មទាំងមូល។

ឥឡូវនេះ សមាជិកសភាអាមេរិក Warren Davidson បានបន្តជំហររបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងប្រធាន ដូចដែលគាត់បាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថា Gensler របស់ SEC គួរតែត្រូវបានបណ្តេញចេញនៅឆ្នាំ 2024 ។ ឆ្នាំមុន។