តើ​អ្វីទៅ​ជា Bitcoin?

Bitcoin ត្រូវ​បាន​គេ​បង្កើតឡើង​ កាល​ពីឆ្នាំ 2008 ក្រោម​ការ​ផ្តួចផ្តើម​គំនិត​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់ (ឬ​​ក៏​អាច​ជា​មនុស្ស​មួយក្រុម) ដែល​ប្រើ​រហស្សនាមថា “Satoshi Nakamoto” ដែល​មក​ទល់​នឹង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ គេនៅតែ​មិនទាន់​ស្គាល់​ច្បាស់​នៅឡើយ​ពី​អត្តសញ្ញាណ​ពិតប្រាកដ​នៃ​បុគ្គល​ ឬ​ក្រុម​បុគ្គល​នៅ​ពី​ក្រោយរហស្សនាមនេះ។

Bitcoin ត្រូវ​បាន​គេ​ដាក់​ឲ្យ​ធ្វើ​ចរាចរ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធ័រនែត​ជា​ដំបូង នៅ​ឆ្នាំ 2009 ដោយ​នៅ​ពេលនោះ 1 Bitcoin ​មាន​តម្លៃ​មិនដល់ 1 សេន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ផង។ ក៏ប៉ុន្តែ ប្រមាណ​ជា 8 ឆ្នាំក្រោយ​មក Bitcoin ​បាន​ឡើង​ថ្លៃ​កប់ពពក ដោយ​ 1 Bitcoin ​មាន​តម្លៃ​ដល់​ទៅ​ជិត 2 ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក ដោយបច្ចុប្បន្ន Bitcoin មានតម្លៃដល់ទៅ 3 មុឺនដុល្លារក្នុងមួយកាក់។

តើអ្វីទៅជា Bitcoin Halving?

Bitcoin Halvings គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅលើ Blockchain របស់ Bitcoin ។ វាជំរុញឱ្យមានអតិផរណានៅក្នុងតម្លៃរបស់ Cryptocurrency ដោយកាត់បន្ថយចំនួន Bitcoin នៅក្នុងចរាចរ និងការកើនឡើងតម្រូវការសម្រាប់ Bitcoin ។ ពាក់កណ្តាល Bitcoin មានផលប៉ះពាល់សម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូរបស់ Bitcoin ។ កូដរបស់ Bitcoin បានកំណត់ឱ្យ Bitcoin មានចំនួនសរុបទាំងអស់ 21,000,000 BTC ដោយ 4 ឆ្នាំម្តងធ្វើអោយ Bitcoin មានការរបញ្ចាញតាមរយៈ Mining តិចទៅៗដែលជាហេតុធ្វើអោយ Bitcoin មានតម្លៃ ដោយសំរាប់អ្នក Miner ដែលបាន ជីក Bitcoin នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ដោយប្រាក់រង្វាន់ នឹងថយចុះពាក់កណ្តាលរៀងរាល់ 4 ឆ្នាំម្តង ដែលមានន័យថា នៅក្នុងឆ្នាំ 2009 ដល់ 2013 គឺអ្នក Miner នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ 50 BTC ហើយបន្ទាប់មកវានឹងថយចុះនៅត្រឹមតែ 25 BTC, 12.5 BTC និង 6.25 BTC ជាបន្តបន្ទាប់រៀងរាល់ 4 ឆ្នាំម្តង ដែលគេហៅព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជា Bitcoin Halving រហូតដល់គ្រប់ 21 លានកាក់ដែលប្រហែលដល់ឆ្នាំ 2140 នៅថ្ងៃអនាគត។