លេងហ្គេមបានលុយដោយមិនប្រើលុយ ជាមួយ Platform របស់ GAMEE

Arc8 គឺ​ជា​ការ​លេង​និង​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធ​នៃការ​លេង​ហ្គេម​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ ដែលជា​កន្លែង​ដែល E-sports នឹងជួបជាមួយ Crypto ដែលជាលក្ខណៈហ្គេម កំទេចគូប្រជែងរបស់អ្នក និងឈ្នះដោយទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ដើម្បីទទួលបានកាក់ $GMEE នៅក្នុងហ្គេមផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុង Arc8 ដែលផ្នែកនៃ GAMEE ។ ភាពជោគជ័យរបស់អ្នក គឺនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ ដែល​ Arc8 ដោយ GAMEE នាំមកនូវបទពិសោធន៍ Blockchain ហ្គេមដល់អ្នកលេងហ្គេមរាប់លាននាក់នៅលើពិភពលោក ។ លើសពីនេះទៅទៀត កាក់របស់ $GMEE ក៏អាចទទួលបានការប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀតនៅទូទាំង Dapps …

លេងហ្គេមបានលុយដោយមិនប្រើលុយ ជាមួយ Platform របស់ GAMEE Read More