ឥឡូវនេះអ្នកប្រើប្រាស់អាចផ្ទេរគ្រីបតូពី PayPal ទៅកាន់កាបូបប្តូរគ្រីបតូណាមួយផ្សេងទៀតបាន

ទីបំផុតគឺ អ្នកប្រើប្រាស់ PayPal អាចផ្ទេរគ្រីបតូពី PayPal ទៅកាន់កាបូបប្តូរគ្រីបណាមួយផ្សេងទៀត​ ហើយការដកប្រាក់នេះមានន័យថា PayPal គឺបានទិញ Bitcoin គ្រប់គ្រាន់ហើយសំរាប់ការអោយអ្នកប្រើប្រាស់ដកចេញពី Platform របស់ខ្លួន។ មុខងារផ្ទេរប្រាក់ខាងក្រៅ កំពុងត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីៗនៅថ្ងៃនេះ ហើយនឹងមាននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍ទៀត។ នៅខែតុលា ឆ្នាំ 2020 ក្រុមហ៊ុនទូទាត់សកល PayPal បានធ្វើការប្រកាសដែលងាយស្រួលប្រើ crypto-friendly ជាលើកដំបូង។ សហស្ថាបនិកនៃ PayPal បានសារភាពថាគាត់បានវិនិយោគលើ Bitcoin តិច ហើយក៏ប្រាថ្នាថាគាត់បានដាក់ប្រាក់បន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនេះ។ …

ឥឡូវនេះអ្នកប្រើប្រាស់អាចផ្ទេរគ្រីបតូពី PayPal ទៅកាន់កាបូបប្តូរគ្រីបតូណាមួយផ្សេងទៀតបាន Read More