កូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការខូចខាតរបស់វិនិយោគិនដែលបណ្តាលមកពី​ការ Crash របស់ Luna

យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េមួយដែលមានឈ្មោះថា Newspim ដែលជាគណបក្សកាន់អំណាចដែលកំពុងបើកកិច្ចប្រជុំមួយ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដួលរលំនៃ LUNA ។ រដ្ឋាភិបាលបានកោះហៅតំណាងមកពី Exchange កំពូលទាំងប្រាំនៅក្នុងប្រទេស។ ទំនួលខុសត្រូវ និងការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការដួលរលំ Luna អាចនិងកើតឡើងនៅក្នុង Exchange ទាំងនេះ។ Exchange កំពូលទាំងប្រាំរបស់កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានកោះហៅដើម្បីពិភាក្សាអំពី LUNA កិច្ចប្រជុំនេះ នឹងធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយបក្ស និងគណៈកម្មាធិការពិសេសទ្រព្យសកម្មនិម្មិតនៅថ្ងៃទី 24 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022។ អ្នកតំណាងកំពូលទាំងប្រាំមកពីក្រុមហ៊ុន Exchange​ ដូចជា …

កូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការខូចខាតរបស់វិនិយោគិនដែលបណ្តាលមកពី​ការ Crash របស់ Luna Read More